Ротаракт

 

Ротаракт, Клубната програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст от 18-30 години е била официално въведена през януари 1968 от президента на РИ Лутър Ходжис. На 13 март 1968, Ротаракт Клубът на Университета Северна Каролина, спонсориран от  Ротари Клуб Норт Шарлът, Северна Каролина, САЩ станал първият Ротаракт Клуб, който получил хартата. Въпреки, че този клуб се признава за първия Ротаракт Клуб, ротарианците са спонсорирали подобни организации за млади хора от началото на 20-те години на 20. век.

Най-ранните известни предшественици на Ротаракт, Клубовете “20-30”, били спонсорирани за първи път от Ротари Клуб Сакраменто, Калифорния, САЩ. Клубовете били основани според принципите и целите на техните спонсориращи Ротари Клубове, а членството било свободно за млади професионалисти и студенти. Първата среща на Клубовете “20-30” била на 19 Декември 1922. В един момент движението наброявало около 125 Клуба, спонсорирани от Калифорнийските Ротари Клубове и публикувало месечно списание.

През 1927 във Великобритания и Ирландия били основани Клубовете “Кръгла Маса”. Членството в тях било свободно за млади мъже на възраст от 18 до 40 и през 1935 съществували повече от 90 Клуба  “Кръгла Маса”. През ноември 1930 бил създаден първият Апекс Клуб в Гийлонг, Австралия. Апекс Клубовете се увеличили бързо и само за няколко години достигнали 20. Тези Клубове били спонсорирани от Ротари Клубове и били отворени за професионалисти и студенти на възраст от 18 до 35 години.

Подобни спонсорирани от Ротари Клубовете групи продължавали да разцъфтяват едновременно и независимо едни от други на много места по света. Едни от най-добре познатите примери Унисърв Клубове в Индия, Орбис Клубове в Южна Америка, Ротор Клубове в Южна Африка, Пол Харис Кръжоци в Европа и Квадрант Клубове в САЩ. Може би точно тези клубове са били базата за бъдещия растеж на Ротаракт, тъй като те приели нови имена в програмата Ротаракт.

Но може би най-голям тласък за създаване на програмата Ротаракт дошла от другата клубна програма на Ротари за младежка служба на учениците от гимназиите, Интеракт Клубовете. Създадена през 1962, Програмата Интеракт имала бърз успех. Но тъй като членството било само за ученици в гимназиите, завършилите Интерактори и Ротарианците започнали да търсят пътища, за да подобрят връзките си. Били дадени няколко предложения, преди Бордът на директорите на РИ да разреши членството в  Интеракт клубовете да продължи до няколко години след завършване. Вместо да вдигне възрастовата граница за Интеракт, Бордът на директорите решил да изследва възможностите за създаване на нова Клубна програма за служба на младежите – студенти или млади професионалисти.

Решението да се приеме програмата Ротаракт дошло във време, когато студентските протести света занимавали до голяма степен ротарианците. Програмата Ротаракт била приета не само като средство за запазване на бившите Интрактори в семейството на Ротати, но и като средство за канализиране на енергията на младежта в позитивна дейност, от която може да се възползва обществото.

През 1966 г. била назначена специална комисия, която да състави новата клубна програма. След  анкетиране на студенти от Университета Хюстън, Тексас, САЩ, комисията решила, че "Ротаракт" ще бъде най-доброто име за програмата — комбинация от думите "Ротари" и “действие” /"action"/. По случайност Клубът за служба в Университера Северна Каролина вече бил приел това име през 1966, но там имали пред вид съчетанието на названията "Ротари" и "Интеракт." Комисията решила също така, че трябва да се позволи и на младите жени да бъдат в равностойно положение с мъжете по преценка на спонсориращия Ротари Клуб.

Ден след чартирането на Ротаракт Клуба на Университета Северна Каролина бил чартиран и Ротаракт Клуб на Университета Ла Сал в Такубая, Мексико. През следващите седмици сертификати получили Ротаракт Клубове Флоренция, Италия; Гастън Колидж, Северна Каролина и Секундерабад, Индия. Младежките Клубове, които вече съществували в много региони дали бързия растеж на Ротаракт през следващите няколко години.

През 1981, Ротаракт бил толкова популярен, че Ротарактoрите в Южна Африка станали домакини на първата ИНТЕРОТА Конференция, международна среща на всички Ротарактoри. Последващите конференции се състояли на всеки 3 години. До днес домакини на конференциите ИНТЕРОТА са били Ротарактoрите от Южна Африка, Австралия, Англия, Турция, Мексико и Бразилия. Международни срещи на Ротаракторите се състоят всяка година под формата на Предконгресна Среща на Ротаракт, която предшества годишните конгреси на Ротари. Първата такава среща се е състояла в Сеул, Корея, през 1989 г. в присъствието на повече от 450 Ротарактoри.

Няколко движения в началото на 90-те години на 20. век са помогнали за засилване на движението Ротаракт. През Февруари 1991, първият Ротаракт Клуб в Източна Европа е чартиран в Будапеща, Унгария с помощта на австрийски Ротарактoри. Връзките с Източна Европа се засилили, когато същите австрийски Ротарактoри помогнали за чартиране на Ротаракт Клуб Прага в Чехословакия по-късно през 1991. През март 1992, Бордът на РИ утвърдил Световната Седмица на Ротаракт, която се празнува ежегодно през седмицата на 13 март в памет на чартирането на първия Ротаракт Клуб. По време на Световната Седмица на Ротаракт, Ротарактoрите посещават сбирките на техните спонсориращи Ротари Клубове, предприемат съвместни проекти и говорят с клубове, които не спонсорират Ротаракт Клубове за ползите от тази програма.

От 1968 г. Ротарактoрите трайно показват, че могат да бъдат позитивна и иновативна сила за промяна на обществото. Дейностите в полза на обществото обикновено включват проекти за подобряване на околната среда, посещения при възрастни или инвалиди, кампании за даряване на кръв или органи, помощ за развиващите се страни. Един пример за находчивостта на Ротарактoрите е проектът на Ротаракт Клубове от Хеемстеде и Хилегом-Лиси, Холандия през 1987. За да наберат средства за програмата Полио Плюс Ротарактoрите от двата Клуба проектирали велосипед-амфибия, който да пресече Ламанша каран от 36 Ротарактoри. Кампанията събрала US$210,000 за Полио Плюс и донесла на Ротарактoрите място в Книгата на Гинес за световен рекорд.

Днес Ротаракт продължава да преживява един феноменален растеж. Вече има повече от 7,600 Ротаракт Клуба в повече от 158 страни с около 176,000 члена. Тъй като програмата продължава да се разраства, Ротарактoрите за пореден път показват, че са готови за "Приятелство чрез служба."

 

Ротаракт е една от деветте структурирани програми на Ротари Интернешънъл, предназначена да помогне на клубовете и дистриктите да постигнат целите си за служба на обществото в страната им и в чужбина, насърчавайки приятелството и добронамереността.

Ротаракт е клуб за служба на млади професионалисти и студенти на възраст 18-30 години. Спонсорирани от от местни Ротари клубове, Ротаракт клубове дават възможност на младите хора да развиват качествата на лидери, отговорни граждани и да популяризират световния мир и разбирателство.

Цели на Ротаракт

         Да развива професионални и лидерски умения

         Набляга на уважението към другите хора, основано на признаване на стойността на всеки индивид

         Признава, практикува и популяризира етичните стандарти като качества на лидера и отговорност на професионалиста

         Развива знанията и разбирането за нуждите, проблемите и възможностите на обществото по света

         Дава възможност за лична и групова дейност в служба на обществото и популяризиране на междуднародното разбирателство и добронамереност

Ротарактoрите и Ротарианците са партньори по служба. Ротарианците съветват обещаващи студенти и млади професионалисти, членове на Ротаракт клубове. Ротарактoрите вливат нова енергия в Ротари клубовете, внушават нови идеи за служба, подкрепят проектите и помагат за развитието на бъдещите ротарианци.

         Ротаракт означава Rotary in action.

         Първият клуб е чартиран през 1968 в Университета на Северна Каролина, САЩ.

         Днес има над 7,500 клуба в повече от 150 страни с приблизително 170,000 членуващи младежи и девойки.

         Ротаракт клубовете са самоуправляващи и самоиздържащи се.

         Спонсориращите Ротари клубове осигуряват подкрепа и напътствия.

         Ротаракт клубовете набират членове от общността или се организират като  извънучилищна дейност на студентите.

Ръководни принципи

Ротаракт клубовете биват насърчавани да

         Имат съветник – ротарианец или факултативен съветник /за студентските клубове/.

         Се срещат най-малко 2 пъти месечно и всеки Ротарактoр да посещава най-малко 60% от редовните сбирки.

         Набират собствени средства за реализиране на проекти или дейности

Проекти в служба

От Ротаракт клубовете сe изисква годишно да изпълнят 2 по-големи проекта в служба за да

         Подобрят качеството на живот в страната си или в чужбина.

         Разширят международното разбирателство и добронамереност

Проекти и дейности

Проектите и дейностите могат да включват:

         Кръводаряване

         Благотворителни концерти

         Образователни кампании

         Образоване по въпросите на СПИН

         Почистване на околната среда

         Професионални форуми

Как да организираме клуб

  1. Съдайте подкомисия за Ротаракт.
  2. Идентифицирайте членската база.
  3. Организирайте информационни и организационни срещи.
  4. Попълнете Ротаракт Club Organization List.
  5. Изпратете го в Ротари International заедно с US $50 чартърна вноска.

Подкрепа от Ротари Клуба

Успешните пътища за напътствия

         Канете Ротарактoрите на срещи на Ротари клуба.

         Създайте съвместен годишен проект между Ротари и Ротаракт.

         Съдействайте при развитие на стратегията за набиране на членове.

         Учредете програма за признаване на усилията /награди/.

         Публикувайте информация за дейностите в медиите и Rotary world.

Структура на Ротаракт Клуба

Бордът на директорите е управляващото тяло на Ротаракт клуба. Той се състои от следните избрани офицери:

         Президент

         Вице президент

         Секретар

         Ковчежник

         Други офицери според нуждите

Комисии в Ротаракт клуба

Президентът на Ротаракт клуба назначава 4 постоянни комисии, които ефективно да помагат за изпълнение на работата в клуба:

         Комисия за Клубна служба

         Комисия за Обществена служба

         Комисия за международна служба

         Комисия за професионално развитие

Структура в Дистрикта

Председателите на Комисии за Ротаракт в Дистриктите се назначават да подпомагат Ротари клубовете, тъй като те администрират, популяризират и наблюдават дейностите на Ротаракт клубовете. Дейностите на Ротаракт на ниво дистрикт дават възможности за

         Съвместни проекти

         Обучение на нови клубни офицери

         Обмен на идеи за подобряване на клубната служба

         Популяризиране разширението на Ротаракт

Световна седмица на Ротаракт

Всяка година Ротарактoри и Ротарианци празнуват чартирането на първия Ротаракт клуб през седмицата на 13 март. Заедно те участват в разнообразни дейности за повишаване на  общественото съзнание за идеите на Ротаракт.