ПроектиФотоконкурс Бургас през обектива на лятото
Съвместен проект на Ротаракт клуб Бургас и община Бургас. Фото конкурса е под наслов "Бургас през обектива на лятото" и има за цел да стимулира младите фотографи в Бургас и региона. Под млади фотографи се разбира всеки, който е такъв или се чувства такъв.

След приключване на конкурса жури от специално подбрани артисти и хора на фотографското изкуство ще вземат решение, кои са най-класните и синтезиращи в себе си духа на Бургас фотоси. За оценените по достойнство сме приготвили специална изложба изненада!

Подробностите са, че:

1. Набирането на снимки за фотоконкурса с мото "Бургас през обектива" ще продължи 2 месеца. Срокът за подаване на фотоси от младите фотографи, желаещи да се включат във фотосъстезанието, ще бъде най-късно до 31 юли.
2. Материалите за участие трябва да бъдат предоставени на хартиен и цифров носител, във формат и големина, съобразно творческото виждане на автора. Участниците могат да изпращат своите материали в Дома на културата "Лукойл-Нефтохим", всеки четвъртък от 18.30 до 20.00 часа в стая 59 и на тел. 0878941594.
Снимката използвана в логото на конкурса е дело на бургаския фотограф Евгени Динев.


Популяризиране дейността на Младежки Червен Кръст гр. Бургас, чрез създаване на виртуална платформа
Проект: виртуална платформа за работа на на Младежки Червен Кръст гр. Бургас
Начало: април 2010 г
Край: неограничен
Статус: приключен - м юни 2010 г

Постановка на задачата
Да се проектира, изработи, поддържа и популяризира виртуална платформа за работа на Младежки Червен Кръст – гр. Бургас, който да представя клуба, членовете, дейността и да придобие популярност в интернет.
Към сайта да се създадат електронни пощи на членовете, мейлинг списъци
Проектът да е модулен и допуска разширяване.
Текущо съществуващи модули:
- новини  (неограниен брой, с архиви)
- информационни страници (неограниен брой, с архиви)
- галерии с подкатегории (неограничен брой категории, неограничен брой на изображения във всяка галерия): обща информация, проекти, история, други
- проекти
- инициативи
- доброволци
- архив на newsletter-a
- модул за upload и визуализиране на клипове от youtube
Оптимизиране и промотиране на сайта в Интернет.


Източник на средства: лични средства, 50% ротари клуб Бургас, 50% ротаракт клуб Бургас

Финанси

No    дейност    Брой    Ед.цена    Сума
1    хостинг    1 г (2010-2011)    50$
2    Проектиране, Дизайн, Програмиране    Еднократно    600  $ 
3    Популяризине   
4    Поддръжка   

http://www.redcross-burgas.com/

ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ - БУРГАС
Invitation to partnership

Подпомагане на деца и младежи, които живеят там, както и такива без семейства, които са напуснали домовете за сираци и имат нужда от помощ.
Обновяване и реконструкция на Дом за деца и юноши - Бургас.

Описание на проект
Обект: Реконструкция, преустройство и преоборудване на Дом за деца и юноши “Александър Георгиев - Коджакафалията” – Бургас
1. История на обекта
Сградата е построена през 1932 г. като дарение за сираците от Бургас.
До този момент не е извършвана основна реконструкция на сградата.
През 1996 г. Ротари Клуб Бургас започва инициатива за възстановяване физическото състояние на Дома и подобряване условията на живот на над 110 деца.
2. Етапи за реализиране на проекта:
1. Етап – изцяло ново проектиране (дарение от Ротари Клуб Бургас). Срок: септември 2000 – февруари 2001
2. Етап – Реконструкция на цялостната инфраструктура на сградата – електрическа, В и К и отоплителна инсталации, съгласно новия проект. Срок: 4 месеца.
3. Преустройство на втори и трети етаж от съществуващата сграда за подобряване условията за живот на децата. срок: 4 месеца.
4. Изграждане на анимационна зала за спорт, отдих, свободни занимания и тържества над съществуващия хранителен блок. Срок: 6 месеца.
3. Техническо описание на етапите
1. Етап – Изработване на пълен работен проект по всички части:
- Архитектура
- Конструкции
- Електро инсталации
- Водопроводни инсталации
- Канализация
- Отопление
- Обзавеждане
- Одобряване от градските и държавни органи.
Цена: около 25 000 $ (дарение)
2. Етап – Подмяна на всички инсталации от инфраструктурата на сградата и прокарване на нови, съобразени с новия проект.
- Състоянието след 70 години експлоатация не дава възможност за използването им в бъдеще.
- Свързване на новите инсталации със захранващите градски системи.
- Подготовка за трети етап на строителство и възстановяване на обитаването до неговото провеждане.
Цена: около 50 000 $
3. Етап – Създаване на нови спални помещения за 4-8 деца чрез преустройство на сегашните големи спални (за 20-25 деца).
- Създаване на самостоятелни санитарни възли (баня + WC) за всеки две спални помещения (сега има общи баня и WC за етажа).
- Преграждането ще се извърши с леки материали (YTONG, KNAUFF и др.) за да се избегне подсилване на конструкцията на сградата.
- Реконструкцията обхваща втори и трети етаж на съществуващата сграда.
Цена: около 55 000 $
4. Етап – Четвъртият етап обхваща изграждане на многофункционална зала за свободни занимания на децата, спорт и тържества (особено необходима през зимния сезон).
- Проектът предвижда тя да бъде реализирана като втори етаж над съществуващия хранителен блок.
- Този етап представлява отделен обект и като реализация не е свързан с останалите етапи.
Цена: около 90 000 $
Важен елемент от етапната реализация е да се знае, че реконструкциите и преустройството могат да се извършват единствено през летния сезон по време на ваканцията на децата.

Предложение за срокове на реализация на етапите:
1. Етап: Проектиране Септември 2000 – Февруари 2001
2. Етап: Реконструкция инфраструктура юни 2001 – октомври 2001
3. Етап: Реконструкция II и III етаж юни 2002 – октомври 2002
4. Етап: Анимациона зала юни 2003 – декември 2003

Забележка: Посочените цифри са на база експертна оценка за съответния вид работа преди завършване на проекта.


АНТИ ДРОГА
От месец октомври 2001 г. стартирахме отново програмата АНТИ ДРОГА в училищата в гр. Бургас. Програмата води началото си от 1996 г. и е насочена към информиране и предпазване на децата от употреба на наркотици.Усилията ни са насочени и към осъществяване на контакти с Ротари Клубове от други страни, които да ни помогнат да разширим дейностите  си, да създадем и осъществим цялостен проект в тази област.


ПОМОЩ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
През ноември 2001 г. започнахме нова програма, посветена на децата с физически увреждания. След като събрахме една първоначална сума, сега усилията ни са насочени към осъществяване на контакти с Ротари Клубове от други страни, които да ни помогнат да разширим дейностите  си, да създадем и осъществим цялостен проект в тази област.


ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА
От 2002 г. Ротари Клуб Бургас включи в програмата си подпомагането на:
- Дом за деца в с. Бата. Средно професионално училище за деца с леки умствени и физически увреждания. В него от VII до XI клас учат около 100 деца.
- Дом за деца "Щурче" в гр. Средец,  - за около 60 деца на възраст от 3 до 7 години.
- Дом "Надежда" в Бургас. Дом за до 14 младежа и девойки без родители, завършили средно образование. Със съдействието на Кристин Дагуел, Ротари Клуб Хъл, Англия от 2003 г. започва да се реализира проект "Дневен интеграционен център за младежи в неравностойно социално положение" към Дом "Надежда". Средствата за изграждане на Центъра в размер на 11 000 евро са дарени от Кристин Дагуел. Реализирането на проекта се подкрепя от Община Бургас. Центърът ще носи името на покойния Майк Дагуел, приятел на Ротари Клуб Бургас и дарител за социалните домове в региона.


подобряване на медицинската помощ
Клубът възнамерява да стартира Мечинг Грант проект за осигуряване на подвижен лекарски кабинет (автобус, снабден с базова медицинска апаратура) за извършване на прегледи на населението в региона, където има проблеми с медицинската помощ. Партньорите са добре дошли!