Доставка на апаратура за продължителна вено-венозна хемо-диа филтрация за болница УМБАЛ Бургас

Проект: „Доставка на апаратура за продължителна вено-венозна хемо-диа филтрация за болница УМБАЛ Бургас, за подкрепа в лечението на Covid-19“ на стойност USD 34025, GG2013989

Проектът е със съфинансиране от ФОНДАЦИЯ РОТАРИ към РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

РОТАРИ КЛУБ БУРГАС  осигури животоспасяваща медицинска апаратура за продължителна вено-венозна хемо-диа филтрация за отделението по анестезия и интензивно лечение към УМБАЛ Бургас.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на:

 • Дистрикт 2482 България,
 • Дистрикт 2420 Турция,
 • Ротари клуб Истанбул Чадебостан,
 • Ротари клуб Люлебургаз,
 • Ротари клуб Одеса,
 • Община Бургас.

От началото на пандемията, средата на месец март 2020, Ротари клуб Бургас съдейства на хората в местната общност за превенция на Covid 19. Ротарианците осигуриха и лично разнесоха 15000 предпазни маски за многократна употреба на хората в повече от 20 малки населени места в Областта. Предоставени бяха и лични предпазни средства за МБАЛ Бургас и други лечебни заведения.

В края на месец март Ротари Интърнешънъл обяви намеренията да подкрепи проекти по места, които са насочени към лечение на заболяването. Ротари клуб Бургас взе решение да реализира такъв проект и беше един от първите клубове, които обявиха своето намерение. След консултации с екипа на МБАЛ Бургас усилията се насочиха към доставка на апаратура, която е предназначена за лечение на най-тежките случаи в реанимацията в лечебното заведение. Конкретната техника беше избрана и посочена от специалистите на Болницата.

Благодарни сме на Община Бургас, че прие да участва в проекта с 4000$. Участието на местното управление даде допълнителна тежест при оценката на нуждите на общността.

Наше безкрайно удовлетворение е, че успяхме да финализираме проекта преди очакваното начало на втора вълна на епидемията и в момент, в който в Бургаска област са открите няколко локални огнища по информация от Кризисния щаб.

В проекта включихме както доставка на апаратурата, така и  обучение на специалисти за работа с нея, консумативи за няколко години напред. 

Важно е да се отбележи, че за лечение на тежки случаи на Covid 19, апаратурата се прилага при лечение на множество други заболявания .

Намеренията ни за следващи проекти:

Основните зони на фокус на Фондацията, респективно на Ротари клуб Бургас са: мир и предотвратяване на конфликти, превенция и лечени на заболявания, майчино и детско здравеопазване, начално образование и грамотност, икономическо развитие на общността.

Има специални програми свързани с обучение, за които при интерес можем да разкажем. При тях се изисква кандидатите да притежават качества, които да ги отличат сред милиони други.Работим и в специализирани програми за млади хора: между 12 и 18 години (изисква се съгласие от родители), и 18-30 години.

От 1 юли 2021 стартира работа нов фокус: ЕКОЛОГИЯ. Ротари клуб Бургас и изобщо Бургаската ротарианска общност вече обсъжда вътрешни идеи и проучва нуждите на хората в Бургаско за реализация на проекти в тази област.

Важно е да се отбележи, че Ротари НЕ финансира (не спонсорира) отделни хора и фирми. Проекти се реализират само при доказана необходимост, устойчивост и широк обхват.

Техниката

COVID-19, пандемията, причинена от новият коронавирус, в по- тежките случаи може да обхване множество органи, включително и бъбреците. В много случаи се съобщава за засягане на бъбреците и най-честата форма е с остра бъбречна увреда ОБУ. Патогенният механизъм на бъбречното участие при COVID-19 все още е неясен. Предполага се, че е резултат от комбинация от няколко допринасящи фактора, като например:

 • дехидратация,
 • сепсис, цитокинова буря или рабдомиолиза
 • остра тубуларна некроза,
 • токсично тубулно увреждане,

Продължителната бъбречно заместваща терапия – CRRT може да се използва при многоорганна недостатъчност и е свързана с намаляване на смъртността.

Броят на смъртните случаи от COVID-19 се увеличават бързо и IL-6 е един от значимите възпалителни фактори при цитокиновите бури, който главно увеличава съдовата пропускливост и засяга сърдечната функция. Авторите препоръчват използването на устройства за филтриране на кръвта в допълнение към настоящото лечение, за да се намали броят на пациентите, приети в отделения за интензивно лечение.

Кръвта е тъканта, която свързва органите. Тя позволява клетъчното оцеляване, регулиране и растеж, като по този начин контролира функционалността на всеки орган. Пренася хранителни вещества и позволява отстраняване на отпадъчните продукти от клетъчния метаболизъм. Допълнителното използване на филтрация и адсорбция позволява отстраняването от кръвта на молекулите, участващи в увреждането на органи, без да се губят необходимите вещества, като албумин, и може да насърчи функционалното възстановяване на органа. AMPLYA се намесва в този процес чрез свързване на специфичното лечение с отделното заболяване. Душата на AMPLYA е новаторска концепция, създадена от съвместните изследвания между университета, клиниката и индустрията.

AMPLYA

За пациенти, които могат да страдат от заболявания като:

 • ALI (Остра увреда на белите дробове);
 • РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ;
 • ARDS (остър респираторен дистрес синдром);
 • COBP (Хронична обструктивна бронхопневмопатия);
 • КРЪШ СИНДРОМ;
 • ARF (остра бъбречна недостатъчност);
 • МИАСТЕНИЯ ГРАВИС;
 • МИЕЛОМ;
 • MODS (СИНДРОМ НА МУЛТИ-ОРГАНСКА ДИСФУНКЦИЯ, Бъбречна, чернодробна, сърдечна, белодробна и церебрална);
 • ИМУННИ КОМПЛЕКСНИ БОЛЕСТИ;
 • ОСТЪР СЕПСИС.

Искате да се свържете с нас?