Учредители на Ротари Клуб Бургас

Управителният съвет на първия Ротари Клуб в Бургас:
Президент: Матей Хаджипетров,
Вицепрезидент: Атанас Младенов,
Секретар: Цветко Стоянов,
Церемониалмайстор: Веселин Пренеров,
Ковчежник: Генчо Генчев.

При учредяването си клубът се състои от 28 члена.
Атанас Младенов –  Банково дело, директор на “Банка Комерсиале Италиана”
Атанас Сиреков –  Машинно инженерство
Велико Стефанов –  Търговия с химически продукти
Веселин Пренеров –  Ел. Оборудване и части
Генчо Генчев –  Търговия с метали и стомана, съсобственик на “Братя Генчеви & Co”
Давид Хасон –  Памучни стоки
Димитър Гиков –  Производство на олио, директор на “Черноморска маслена фабрика” АД
Димитър Костов –  Митническо агентиране, директор на “Компас” АД
Д-р Дянко Пръвчев –  Фермерство
Д-р Ефтим Кобарелов  – Медицина – гинекология
Иван Ранков – Строително инженерство
Илия Зурков – Фармация – разпространение, съсобственик на “Илия Зурков и син”
Илия Тодоров –  Адвокатура – общо право
Исак Йомтов – Търговия – зърнени храни
Д-р Коста Николов –  Търговски камари, Генерален секретар на Търговско Индустриална Камара
Кочо Бези –  Корабно агентиране, директор и съсобственик на “Г. Бези и синове” АД
Любомир Зурков –  Фармация – продажби, съсобственик на “Илия Зурков и син”
Матей Хаджипетров –  Производство на брашно, директор и съсобственик на “Големи Български Мелници”
Моис Басан –  Търговско агентиране
Панайот Георгиев –  Консулска служба, вицеконсул на Латвия
Панайот Данчев –  Рекламни услуги
Петър Диманов –  Ж. П. Транспорт, директор на “Братя Диманови” АД
Ранко Бончев –  Производство на пирони, директор на “Верига” АД
Д-р Стефан Камбосев –  Медицина – хирургия
Стефан Минков –  Бакалски стоки
Стоян Гугучков –  Архитектура
Д-р Стоян Петров –  Медицина – вътрешни болести
Цветко Стоянов –  Застрахователно дело, директор на “Витоша” АД

През 1942 г. дейността на Ротари Клубовете в България е официално спряна.
Наследници на трима от учредителите са членове на възстановения клуб: Атанас Сиреков, Веселин Пренеров и Мария Хаджипетрова.

Искате да се свържете с нас?