За контакти

За контакти

Срещи
Всеки втори понеделник, 18.30 ч, хотел “България”

Адрес за кореспонденция:
Бургас 8000,
ул. Александровска 21

e-mail:
admin@rotary-bourgas.org

Форма за контакти