ОБНОВЯВАНЕ НА ТЕНИС СТЕНА

Децата на Бургас и всички, които обичат тениса на открито , вече имат невероятно удобната и съременна придобивка за самостоятелна тренировка – ротарианците възстановиха забравена и обрасла в гора и храсти тримодулна Стена в парк „Езеро”.

Спортното съоръжение върху площ от 1 декар  и с възможности за едновременна  подготовка на 12 начинаещи спортисти, за което е неизвестно да има подобно по мащаби в България с днешна дата,  е възродено с безвъзмездния труд и с пари от благотворителни иницативи на приятелите от  Ротари Клуб Бургас с президент Катя Касабова и Ротари Клуб Бургас Пиргос с президент арх.Стефан Гевренов.

За празника на 28 май, когато бе откриването на Стената, както до вчера с носталгия я наричаха в спомените си из спортните среди, пристигна дистрикт гуверньорът на българските ротарианци Емил Коцев – за да види финала на съвместния проект, какъвто  не е реализиран от неправителствена организация след 2003 г., когато РК Бургас реконструира сиропиталището по мачинг грантова програма с немски донор.

Изоставеното след краха на тоталитарния режим общинско съоръжение е напълно обновено с инвестирани в него приблизително 60 хиляди лева. То е с безплатен достъп за всички, които идват с ракета и топки, обезопасено е срещу вандализъм с видеонаблюдение и жива охрана.

Ротари Клуб Бургас и Ротари Клуб Бургас Пиргос изказват своята изключителна благодарност на БМФ Порт Бургас ЕАД за финансовата подкрепа в това общо начинание, както и на кмета на община Бургас Димитър Николов за новата 4-метрова ограда, полагането на фино асфалтово покритие, разчистването на района и за двете видеокамери.  Ротарианците благодарят и на рекламна агенция „Мотив” , чийто основател и мениджър Красен Вавов дари своя труд и материали за красивия окончателен облик на обекта.

С най-голям принос за общественя успех на Ротари е ротарианецът-строител  Невзат Топал от РК Бургас, който даде цял месец доброволен труд и вложи лични финансови средства в инициативата, представляваща отличен пример за публично-частно  партньорство между гражданско сдружение, Община и фирма от частния сектор – структуроопредляща за регион Бургас.

Гости на ротарианците бяха зам.кметът по строителството инж.Чанка Коралска, главният юрисконсулт на БМФ Порт Бургас ЕАД г-жа Весела Джунджурова, директорът на общинското предприятие „Спортни имоти” и директорът на Дирекция „Култура и връзки с обществеността” в Община Бургас г-жа Весела Йорданова.

Искате да се свържете с нас?